Hemsidan

Här kommer den tredje och sista fortifikationshistoriska frågan som bygger på ritningarna över ”Förstärkt ställning för en fältstark pluton utförd å Fristadhed den 16 – 18 september 1915″, som gjordes av den svenske fanjunkaren i Kungl fortifikationen Gustaf Englund. Lägg speciellt märke till fönstret och trädörren. -Vad är det som visas på ritningen ? (…
Läs mer

Vi fortsätter att studera de historiska fortifikationsritningarna över ”förstärkt ställning för en fältstark pluton” som lanserades i Fortifikationshistorisk fråga 22. Denna fråga rör en ritning som tillsammans med de övriga ritningarna omsorgsfullt gjordes av den svenske fanjunkaren i Kungl fortifikationen Gustaf Englund år 1915. -Vad är det för viktig funktion som visas på ritningen ?…
Läs mer

När vi studerar historiska ritningar över olika fortifikationskonstruktioner i Sverige, dyker det ibland upp sådant vars funktion kanske inte är helt självklar vid en första anblick. Denna fortifikationshistoriska fråga rör nedanstående ritning som tillsammans med andra ritningar omsorgsfullt gjordes av den svenske fanjunkaren G. Englund år 1915. -Vad är det som visas på ritningen ?…
Läs mer

Till exempel vid gamla bergrum kan vi på utsidan ofta hitta en rund anordning som är försedd med metallgaller. Ibland finns det bara en och i andra fall är det flera bredvid varandra. Om vi granskar anordningen närmare ser vi att det finns något bakom gallret som liknar grus eller sten. -Vad är detta för…
Läs mer

Handfaten i Västra Hästholmens Fort är klara för användning !

Denna fråga består av en relativt kort fråga och den har ett kort svar. Den observanta besökaren i olika typer av berganläggningar kan ibland hitta en sådan här företeelse i taket. Fotot är taget i en HC:s bottenvåning (HC = Huvudcentral, civil ledningscentral under kalla kriget). -Vad är detta och vad finns i närheten ?…
Läs mer

Tyvärr har det återigen grävts skyttegravar i ett Europeiskt krig. Satellitbilder visar att Ryssland nyligen grävt skyttegravar på bl a norra Krimhalvön. Skyttegravarna på Krim har, i likhet med skyttegravarna på västfronten under första världskriget, grävts upprepat fram och tillbaka med skarpa vinklar. Det skulle vara betydligt enklare att gräva skyttegravar i långa raka linjer….
Läs mer

Igår (2022-10-31) lämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en rapport till regeringen angående det civila försvaret år 2030. För fortifikationsintresserade är speciellt avsnittet ”4.3 Fysiskt skydd” värt att studera. I denna del av rapporten framförs bedömningar och slutsatser om vikten av fortifikatoriska lösningar som påminner om de som var aktuella under kalla kriget. Byggandet…
Läs mer

Temperaturen är ett högaktuellt ämne som numera ständigt analyseras och diskuteras. Jordens lägsta atmosfärslager, troposfären, når i Sverige upp till ungefär 10 -12 km över havet (varierar med latitud och årstid). Troposfären kännetecknas bl a av att temperatur, lufttryck och luftfuktighet avtar med höjden. Temperaturen i troposfären minskar normalt linjärt med c:a 6,4° C per…
Läs mer

Under kalla kriget användes många moderna och högteknologiska system inom försvarsmakten. För säker funktion gällde det dock att inte glömma bort gamla enkla och robusta lösningar. När vi befinner oss i Kustartilleriets fasta batterianläggningar från kalla kriget och tittar ut från eldledningsplatsen (EPL) eller från pjäserna ser vi oftast inlagda horisontella och ibland även vertikala…
Läs mer