När vi studerar historiska ritningar över olika fortifikationskonstruktioner i Sverige, dyker det ibland upp sådant vars funktion kanske inte är helt självklar vid en första anblick. Denna fortifikationshistoriska fråga rör nedanstående ritning som tillsammans med andra ritningar omsorgsfullt gjordes av den svenske fanjunkaren G. Englund år 1915. -Vad är det som visas på ritningen ?

( ledtråd och svar )

Kategorier: Hemsidan