Tyvärr har det återigen grävts skyttegravar i ett Europeiskt krig. Satellitbilder visar att Ryssland nyligen grävt skyttegravar på bl a norra Krimhalvön. Skyttegravarna på Krim har, i likhet med skyttegravarna på västfronten under första världskriget, grävts upprepat fram och tillbaka med skarpa vinklar.

Det skulle vara betydligt enklare att gräva skyttegravar i långa raka linjer. Ett större område skulle kunna täckas med samma skyttegravslängd om de byggdes raka eller svagt böjda (se bilden längst ned på denna sida). Det skulle även vara både lättare och snabbare att förflytta sig i skyttegravar utan ett stort antal skarpa svängar. Dessutom har de kantiga skyttegravarna ett avvikande karakteristiskt utseende som gör dem mycket lätta att upptäcka och identifiera vid spaning med flyg, drönare eller satellit.

Så, hur kan det komma sig att fortifikation i form av skyttegravar och tranchéer (löpgravar, förbindelsegravar) inte byggs raka eller svagt böjda ?

( ledtråd och svar )

Flygfoto på tyska skyttegravar med förbindelsegravar under första världskriget. Licens PDM via Good Free Photos.

I flygfotot ovan: Fienden fanns snett ovanför till vänster om fotot. De två gravarna som grävts snett uppåt in i ingenmansland var för spaning. Därefter följer tre mer eller mindre parallella skyttegravslinjer med mellanliggande löpgravar som går vinkelrätt mot skyttegravslinjerna. Bakom skyttegravslinjerna fanns artilleriet. Skyttegravarna kunde bl a innehålla splitterskydd, ammunitionsförråd, latrin samt underjordiska utrymmen och bunkrar (skyddsrum, fältkök, lednings- och kommunikationsplatser).

Långa svagt rundade skyttegravar med tranchéer (löpgravar) i sicksack. Plansch VII från Lärobok i befästningskonsten, J.A. Hazelius, 1836.
Kategorier: Hemsidan