Vi fortsätter att studera de historiska fortifikationsritningarna över ”förstärkt ställning för en fältstark pluton” som lanserades i Fortifikationshistorisk fråga 22. Denna fråga rör en ritning som tillsammans med de övriga ritningarna omsorgsfullt gjordes av den svenske fanjunkaren i Kungl fortifikationen Gustaf Englund år 1915. -Vad är det för viktig funktion som visas på ritningen ?

( ledtråd och svar )

Via Universitetsbiblioteket, Lunds universitet (PDM).
Kategorier: Hemsidan