Till exempel vid gamla bergrum kan vi på utsidan ofta hitta en rund anordning som är försedd med metallgaller. Ibland finns det bara en och i andra fall är det flera bredvid varandra. Om vi granskar anordningen närmare ser vi att det finns något bakom gallret som liknar grus eller sten.

-Vad är detta för anordning, vad finns i den, hur ser det ut på insidan av anordningen och kan antalet anordningar bredvid varandra berätta något för oss ?

( ledtråd och svar )

Kategorier: Hemsidan