Artificiell intelligens AI är ett högaktuellt ämne som diskuteras mycket. Det finns många fördelar med välfungerande AI, men det finns naturligtvis också risker. Det börjar nu bli intressant att prova AI när det gäller fortifikation. Allmänheten kan via webben gratis komma åt en textbaserad AI-modell som heter ChatGPT – OpenAI. Den nuvarande versionen av ChatGPT är mars 23. Här kommer en liten inledande test av AI-modellen ChatGPT inom fortifikationsområdet.

Tio fortifikationsfrågor till ChatGPT

Här redovisas frågorna som ställts, en kort analys av ChatGPT:s svar och även den fullständiga konversationen i länk.

1. Vad är en bunker ? En enkel faktafråga som genererar ett något torftigt men allmänt och hyfsat korrekt svar.
2. Vad är ett bergrum ? Detta är också en relativt okomplicerad faktafråga. Med en välvillig tolkning kan även detta svar accepteras (även om ”.. utgrävd i berget ..” och ”trä” som byggnadsmaterial är något tveksamma).
3. Vad är ett skyddsrum ? Även detta är en kort faktafråga. Svaret är kortfattat och summariskt, men allmänt sett korrekt. Kompletterande frågor bör ställas för fler detaljer.
4. Vilka 20 fördelar har ett skyddsrum i berg jämfört med en bunker ? Här testas grundläggande jämförelsefunktion i ChatGPT. AI-modellen lyckades knappt ta fram 19 fördelar. Några av de uppräknade fördelarna är lite krystade, men på det hela taget ett hyggligt svar.
5. Vilka 20 nackdelar har ett skyddsrum i berg jämfört med en bunker ? Här vänds frågeställningen i fråga 4. I svaret lyckas ChatGPT bara prestera 16 nackdelar. Flera av dessa är bra och relevanta, men en del är något långsökta och vissa talar emot föregående frågas svar.
6. Vilken bergtäckning bör vi ha i ett bergskyddsrum ? ChatGPT:s svar kan tolkas indikera att bergarten fritt kan väljas efter önskemål. I övrigt är resonemanget hyfsat korrekt. Frågan är dåligt ställd och därför ställs uppföljningsfråga 7.
7. Hur tjock ska bergtäckningen vara för ett skyddsrum i gnejs ? Svaret är något kryptiskt i och med att det sker en abstrakt referens till markytan. Uppföljande frågor skulle behövas här.
8. Vad kan bergrum användas till ? En relativt enkel fråga. Svaret är rimligt, allmänt, välstrukturerat och kortfattat.
9. Var låg Flygvapnets luftförsvarscentraler (LFC) under senare delen av kalla kriget ? ChatGPT:s svar innehåller grova felaktigheter och lite allmänt prat som inte efterfrågats. -Klart underkänt resultat !
10. Kan du 15 ordvitsar om bergrum ? Denna sista fråga testar ChatGPT:s språkliga nivå (svenska) tillsammans med en eventuell humoristisk/innovativ förmåga. ChatGPT:s svar uppvisar självförtroende men är klart underkänt. Ordvitsarna är inte roliga och i de flesta fallen inte heller korrekt uppbyggda.


Avslutande kommentar

Detta är ingen heltäckande undersökning, men den nu tillgängliga AI-modellen kan utan tvekan hjälpa oss med olika begrepp och fenomen när det gäller fortifikationsområdet. Vi kan få stöd och idéer vid framtagande av för- och nackdelar med olika lösningar. Samtidigt saknar ChatGPT självinsikt och kvalitetsanalys. AI-modellen kan presentera felaktigheter och lögner utan att det märks.

De språkliga, humoristiska och innovativa förmågorna verkar ännu inte så välutvecklade. I ärlighetens namn ska dock nämnas att ChatGPT lyckas något bättre med ordvitsar på engelska än på svenska.

Än så länge tycks bristerna i ChatGPT vara för stora för att AI-modellen ska kunna användas i seriöst professionella sammanhang. Men ChatGPT har utvecklats rejält de senaste månaderna och lär fortsatt genomgå snabba förbättringar.

Kategorier: Artiklar, Hemsidan