Under kalla kriget användes många moderna och högteknologiska system inom försvarsmakten. För säker funktion gällde det dock att inte glömma bort gamla enkla och robusta lösningar. När vi befinner oss i Kustartilleriets fasta batterianläggningar från kalla kriget och tittar ut från eldledningsplatsen (EPL) eller från pjäserna ser vi oftast inlagda horisontella och ibland även vertikala skalor. -Vad är detta för skalor och till vad används de ?

Korten nedan är tagna i Femörefortet (fast lätt Kustartilleribatteri 7,5 cm m/57 serie 1).

( ledtråd och svar )

Kategorier: Hemsidan