Artiklar

Här kommer en trevlig återblick på ett tidigare föreningsbesök i en av civilförsvarets ledningscentraler. Den 19 september 2016 fick föreningen möjlighet till ett exklusivt och uppskattat besök i HC Lärkan i Skövde (HC = Huvudcentral). Anläggningen dimensionerades för c:a 100 personer med en ungefärlig yta på 1 000 m2 fördelad på två våningar. Lärkan byggdes…
Läs mer

Vi fortsätter att studera samma friliggande bunker som i fråga 25 och 26 och tittar vidare på några detaljer. Som vanligt kan bilderna förstoras med högerklick på bilden och menyvalet ”Öppna bild i ny flik”. 27 a) De röda pilarna i nedanstående ritning pekar på något som verkar vara en typ av skarvar i nödutgångens…
Läs mer

Recension av boken Danmarks dybeste hemmelighed REGAN VEST – Regeringens og kongehusets atombunker 4. Udgave (Poul Holt Pedersen & Karsten Hvam Pedersen, 8 november 2023). Den första upplagan av boken ”Danmarks dybeste hemmelighed ..” utkom år 2010. I varje ny upplaga av boken har såväl textmaterial som illustrationer utökats. I upplaga 3, som kom ut…
Läs mer

År 1950 inleddes sprängningsarbetena för berganläggningarna i Musköområdets gnejs. 1955 gled det första fartyget in i en docka i berget. Anläggningsdelarna togs i bruk efter hand och 1969 flyttar ostkustens örlogsbas in i Muskös huvudanläggning. Efter kalla krigets slut minskade Marinens användning av Musköbasen. På grund av ett försämrat omvärldsläge de senaste åren har Musköbasen…
Läs mer

Det är alltid glädjande att upptäcka lokalt engagemang för fortifikationshistoria. Genom målinriktat arbete har Hörvik-Krokås Hembygdsförening på Listerlandet i Blekinge återställt det plomberade kustförsvarsvärnet 1017 i skick så att det nu kan visas upp för en intresserad allmänhet. Kustförsvarsvärnet är ett kulsprutevärn av typ I och har två embrassyrer (skottgluggar) åt samma håll. Det byggdes…
Läs mer

Vi fortsätter att studera bunkern i fråga 25. Den vänstra bilden nedan visar en översiktsritning över hela bunkerns betongstruktur. Den högra bilden visar bunkerns ingångsdel som finns i översiktsritningens nedre vänstra del. Frågan denna gång är vad de olika delarna är dvs vad de olika siffrorna (01A, 01B, 02, 03, 04, 05 och 06) i…
Läs mer

Det är intressant att studera olika fortifikatoriska konstruktioner och lösningar genom åren. I denna fortifikationshistoriska fråga befinner vi oss i den senare delen av kalla kriget. Nedanstående byggnadsritning hämtad från Västerås stadsarkiv upprättades år 1974 och visar en viktig del av en nedgrävd betongbunker. -Vilken funktion har denna bunkerdel och vad är det för något…
Läs mer

En ny förening med fortifikationshistorisk inriktning har bildats i norra Jämtland, Föreningen Vildmarksvägens Skansar. Syftet är att till fromma för bygd och turism tillgängliggöra och exponera de militära skansar som efter Vildmarksvägen (www.vildmarksvagen.se) mellan Strömsund och Gäddede uppfördes under beredskapsåren 1940-45. Skansarna som var placerade vid Alanäset, Lidsjöberg/Storån, Bågede/Sjulsåsen och Fågelberget grävdes senare igen och…
Läs mer

Fredagen den 10 mars 2023 utsattes föreningens medlemmar för ett massivt angrepp med bomber och granater vid ett besök. Som tur var hade vi hunnit ner i ett skyddsrum som var i god ordning och det hela avlöpte väl efter en omskakande upplevelse. Det blev en mycket handgriplig och samtidigt annorlunda inledning på ett besök…
Läs mer

Som SFHF tidigare meddelat fick myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) regeringens uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen och genomföra en inventering av dessa. Detta för att skyddsnivån i samhället snabbt ska kunna öka vid höjd beredskap. Uppdraget skulle genomföras i samverkan med kommunerna, regionerna, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Totalförsvarets forskningsinstitut…
Läs mer