Artiklar

På ön Harö i Karlshamns skärgård finns dessa två mystiska (och numera plomberade) ingångar. Den första ingången finns på den östra sidan av ön och den andra på den västra. Dessa ingångar har gett upphov till talrika spekulationer och fantasifulla berättelser. -Vilken funktion har dessa haft ? (ledtråd , svaret kommer efterhand)

För fyrtio år sedan gick den sovjetiska ubåten S 363 (mer känd som U 137) på grund i Karlskrona skärgård. Det fasta tunga Kustartilleribatteriet på Tjurkö (15,2 cm m/40, se artikeln om Kustartilleriets befästningar) kom att spela en avgörande roll i ett kritiskt skede. Läs hela den intressanta artikeln (från det senaste numret av Försvarsmaktens…
Läs mer

Några möp:ar eller ”militärt överintresserade personer” kan ibland ha svårt att dra gränsen mellan att studera Sveriges rika militärhistoriska arv och att kartlägga aktiva anläggningar/skyddsobjekt. Forskare på Försvarshögskolan har nu fått i uppdrag att ta reda på drivkrafterna bakom detta. Forskningsprojektet beskrivs i det senaste numret (nr 5 2021) av Försvarsmaktens personaltidning ”Försvarets FORUM”. Vi…
Läs mer

Denna konstgjorda kulle av betong på Harö (Karlshamns skärgård) såg likadan ut under KA-batteriets aktiva tid. Den var bara lite mer grönfärgad. -Vad fanns/finns under denna ? (ledtråd och svar)

Vi är kvar på Tärnös högsta punkt och ser där två enorma betongklumpar från den senare delen av kalla kriget. -Vad är detta ? (ledtråd och svar)

Vi fortsätter vår promenad på Tärnö och stöter på dessa betongplomberingar vid öns högsta punkt. -Vad har funnits här ? (ledtråd och svar)

-Vad är detta ? (ledtråd och svar)

I skärgårdsmiljö kan vi ibland hitta denna konstruktion. -Vad är det ? (ledtråd och svar)

I det vackra vädret går det, nu före lövsprickningen, bra att studera militära lämningar från andra världskriget. Det är extra trevligt att hitta välbevarade sådana. Här är några av dagens fynd i Sölvesborgstrakten (Blekinge). Det första värnet är nr 969 (kulsprutevärn typ 4 med tre embrassyrer = skottgluggar i två olika riktningar). Det andra är…
Läs mer

Västra Hästholmens fästning i Blekinge föreslås av Riksantikvarieämbetet att bli statligt byggnadsminne. Enligt uppgift ska beslut fattas under året (2020). Den ursprungliga fästningen byggdes 1862-1879. Med löpande kompletteringar och moderniseringar ingick den i krigsorganisationen till slutet av 1950-talet och användes därefter av försvaret som förråd fram till 1980. Den skyddade ett viktigt inlopp till Karlskrona….
Läs mer