Temperaturen är ett högaktuellt ämne som numera ständigt analyseras och diskuteras. Jordens lägsta atmosfärslager, troposfären, når i Sverige upp till ungefär 10 -12 km över havet (varierar med latitud och årstid). Troposfären kännetecknas bl a av att temperatur, lufttryck och luftfuktighet avtar med höjden. Temperaturen i troposfären minskar normalt linjärt med c:a 6,4° C per km.

Frågan denna gång är vilka temperaturer vi kan förvänta oss när vi istället för att ta oss framåt eller uppåt istället går in och ner i bergrum, tunnlar, gruvor, grottor, bunkrar, …

( ledtråd och svar )

Kategorier: Hemsidan