Föreningens styrelse efter det ordinarie årsmötet i mars 2022

Ordförande: Göran Mossberg, Karlshamn
Kassör: Joakim Schlegel, Lidingö
Styrelseledamot: Mikael Koff, Huddinge

Kontakt (lägg in @ före fortifikation):

Medlemsservice: medlemfortifikation.se
Ordförande: ordffortifikation.se
Allmänna frågor: infofortifikation.se

Facebook: Svensk Fortifikationshistorisk Förening SFHF