Föreningens styrelse efter det ordinarie årsmötet i juni 2023

Ordförande: Göran Mossberg, Karlshamn
Kassör: Joakim Schlegel, Lidingö

Kontakt (lägg in @ före fortifikation):

Medlemsservice: medlemfortifikation.se
Ordförande: ordffortifikation.se
Allmänna frågor: infofortifikation.se

Facebook: Svensk Fortifikationshistorisk Förening SFHF