Här kommer den tredje och sista fortifikationshistoriska frågan som bygger på ritningarna över ”Förstärkt ställning för en fältstark pluton utförd å Fristadhed den 16 – 18 september 1915″, som gjordes av den svenske fanjunkaren i Kungl fortifikationen Gustaf Englund. Lägg speciellt märke till fönstret och trädörren.

-Vad är det som visas på ritningen ?

( ledtråd och svar )

Del av ”Förstärkt ställning för en fältstark pluton”, 1915. Från Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, PDM.
Kategorier: Hemsidan