(Bilden förstoras med höger musklick på bilden och menyvalet ”Öppna bild i ny flik”).

En ny förening med fortifikationshistorisk inriktning har bildats i norra Jämtland, Föreningen Vildmarksvägens Skansar. Syftet är att till fromma för bygd och turism tillgängliggöra och exponera de militära skansar som efter Vildmarksvägen (www.vildmarksvagen.se) mellan Strömsund och Gäddede uppfördes under beredskapsåren 1940-45. Skansarna som var placerade vid Alanäset, Lidsjöberg/Storån, Bågede/Sjulsåsen och Fågelberget grävdes senare igen och föll i glömska. Ett arbete har under en tid pågått för att lyfta fram dessa kulturhistoriska minnesmärken vars platser nu är tydligt skyltade efter vägen.

Kulsprutevärn.

Restaureringsarbetet började i Alanäset redan 2011 vid Skansen Alanäs som ett löpande projekt inom Alanäsets Byförening med finansiering från Leader3Sam och lokala intressenter. Projektet har dokumenterats på ett flertal sätt bl a i artiklar och i häftet Alanäs i orostider från 2011 med projektledaren Göran Normann som författare. Uppdateringar sker genom den egna hemsidan www.skansenalanas.se och i facebook-gruppen Skansen Alanäs.

Skansen har utvecklats till ett omtyckt besöksmål. I dess anslutning har olika kulturella arrangemang genomförts som författarmöten och militära uppvisningar. Sedan någon tid har alltså projektet, inspirerat av det stora intresset vid Alanäset, utvidgats till att omfatta även övriga skansar efter Vildmarksvägen. Här passerar många resenärer särskilt under sommarmånaderna. Planerat utvecklingsarbete stöds ekonomiskt av Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Kartor över skansarna med förslagna promenadvägar finns att se på hemsidan men ett exempel återges här nedan med Sjulsåsen. Skansarna vid Storån och Sjulsåsen är lätt tillgängliga medan de vid Alanäset och Fågelberget kan vara lite mer krävande vid besök.

Under senare år har vissa begränsade utgrävningar genomförts men mycket återstår för att tydliggöra befästningarna och göra dem attraktiva och säkra för besökare. Projektet planerar under 2023, om markägaren ger sitt tillstånd, att genomföra ytterligare utgrävningar.

Skansarnas lägen är markerade på kartor på Vildmarksvägens hemsida samt i informationsmaterial från Strömsunds kommun via turistbyråer i Strömsund och Gäddede. Vår bedömning är att de aktuella objekten är av sådant intresse och sådan kvalitet att etablerande av ett särskilt kulturreservat exempelvis vid Bågede/Sjulsåsen vore väl motiverad.

Under året planeras en ny hemsida för föreningen med tydlig koppling till hemsidan för Vildmarksvägen. Kopplingar till Vildmarksvägen finns redan via Wikipedia på engelska och svenska.

(Bilden förstoras med höger musklick på bilden och menyvalet ”Öppna bild i ny flik”).


Planer 2023
Det planeras flera aktiviteter i projektet, däribland:
Kulturdag vid Skansen Alanäs den 15 juli med visningar av skansen samt uppvisningar av Jämtlands Fältartilleri och det lokala Hemvärnet vilket tidigare har skett. Föredrag på temat Händelser efter Vildmarksvägen – berättelser från beredskapstid
Vid en guidad Bunkertur den 16 juli besöker vi samtliga skansar efter Vildmarksvägen.
Dessutom planeras guidade utflykter med buss för skolungdom och pensionärer.

Kategorier: Artiklar, Hemsidan