Nyheter

Denna fråga består av en relativt kort fråga och den har ett kort svar. Den observanta besökaren i olika typer av berganläggningar kan ibland hitta en sådan här företeelse i taket. Fotot är taget i en HC:s bottenvåning (HC = Huvudcentral, civil ledningscentral under kalla kriget). -Vad är detta och vad finns i närheten ?…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

Tyvärr har det återigen grävts skyttegravar i ett Europeiskt krig. Satellitbilder visar att Ryssland nyligen grävt skyttegravar på bl a norra Krimhalvön. Skyttegravarna på Krim har, i likhet med skyttegravarna på västfronten under första världskriget, grävts upprepat fram och tillbaka med skarpa vinklar. Det skulle vara betydligt enklare att gräva skyttegravar i långa raka linjer….
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

Igår (2022-10-31) lämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en rapport till regeringen angående det civila försvaret år 2030. För fortifikationsintresserade är speciellt avsnittet ”4.3 Fysiskt skydd” värt att studera. I denna del av rapporten framförs bedömningar och slutsatser om vikten av fortifikatoriska lösningar som påminner om de som var aktuella under kalla kriget. Byggandet…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

Temperaturen är ett högaktuellt ämne som numera ständigt analyseras och diskuteras. Jordens lägsta atmosfärslager, troposfären, når i Sverige upp till ungefär 10 -12 km över havet (varierar med latitud och årstid). Troposfären kännetecknas bl a av att temperatur, lufttryck och luftfuktighet avtar med höjden. Temperaturen i troposfären minskar normalt linjärt med c:a 6,4° C per…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

Under kalla kriget användes många moderna och högteknologiska system inom försvarsmakten. För säker funktion gällde det dock att inte glömma bort gamla enkla och robusta lösningar. När vi befinner oss i Kustartilleriets fasta batterianläggningar från kalla kriget och tittar ut från eldledningsplatsen (EPL) eller från pjäserna ser vi oftast inlagda horisontella och ibland även vertikala…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått regeringens uppdrag att bedöma vilka krav som ska ställas på skyddade utrymmen och genomföra en inventering av dessa. Detta för att skyddsnivån i samhället snabbt ska kunna öka vid höjd beredskap. Utöver skyddsrum finns det andra utrymmen som kan erbjuda fysiskt skydd för befolkningen. Dessa kallas ofta…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

Fredagen den 8 juli 2022 besökte föreningen Västra Hästholmens fort precis norr om Hasslö i Blekinge. Västra Hästholmen har varit av stort militärt intresse under mycket lång tid. Redan i slutet av 1600-talet gjordes militära installationer på ön (Blekinge blev svenskt genom freden i Roskilde 1658). De ryska galärflottornas kusthärjningar (1719 – 1721), Napoleonkrigen (1803…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar, Hemsidan

Vid en pressträff den 29 juni 2022 presenterade regeringen bl a flera myndighetsuppdrag för att stärka krisberedskapen i hälso- och sjukvården. I detta sammanhang får Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga befintliga skyddade utrymmen och lokaler för hälso- och sjukvården i länen. Förutom att öka kunskapen om sådana utrymmen ska bedömningar göras om de kan vara…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Den nu aktuella typen av objekt var relativt vanligt förekommande längs kusten under många år i Sverige. Det kraftiga metallstativet som syns på den andra bilden utgjorde ett viktigt fundament i sammanhanget. För god funktion krävdes fri sikt ut mot havet. Normalt placerades objekten minst 30 m över havsnivån. -Så, vad var detta för objekt…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Efter att Sverige förlorat Finland och Åland 1809 hamnade huvudstaden Stockholm obekvämt nära det ryska imperiet. Nya centralförsvarstankar medförde att Karlsborgs fästning blev en viktig del av Sveriges försvar. Karlsborgs fästning skulle även fungera som en reservhuvudstad och ge plats åt riksdag, regering, riksbank med landets guldreserv, viktiga samhällsfunktioner och omfattande förråd. Efter att fästningen…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar, Hemsidan