Nyheter

På ön Harö i Karlshamns skärgård finns dessa två mystiska (och numera plomberade) ingångar. Den första ingången finns på den östra sidan av ön och den andra på den västra. Dessa ingångar har gett upphov till talrika spekulationer och fantasifulla berättelser. -Vilken funktion har dessa haft ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

För fyrtio år sedan gick den sovjetiska ubåten S 363 (mer känd som U 137) på grund i Karlskrona skärgård. Det fasta tunga Kustartilleribatteriet på Tjurkö (15,2 cm m/40, se artikeln om Kustartilleriets befästningar) kom att spela en avgörande roll i ett kritiskt skede. Läs hela den intressanta artikeln (från det senaste numret av Försvarsmaktens…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Några möp:ar eller ”militärt överintresserade personer” kan ibland ha svårt att dra gränsen mellan att studera Sveriges rika militärhistoriska arv och att kartlägga aktiva anläggningar/skyddsobjekt. Forskare på Försvarshögskolan har nu fått i uppdrag att ta reda på drivkrafterna bakom detta. Forskningsprojektet beskrivs i det senaste numret (nr 5 2021) av Försvarsmaktens personaltidning ”Försvarets FORUM”. Vi…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Denna konstgjorda kulle av betong på Harö (Karlshamns skärgård) såg likadan ut under KA-batteriets aktiva tid. Den var bara lite mer grönfärgad. -Vad fanns/finns under denna ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

Vi är kvar på Tärnös högsta punkt och ser där två enorma betongklumpar från den senare delen av kalla kriget. -Vad är detta ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

Vi fortsätter vår promenad på Tärnö och stöter på dessa betongplomberingar vid öns högsta punkt. -Vad har funnits här ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

-Vad är detta ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

I skärgårdsmiljö kan vi ibland hitta denna konstruktion. -Vad är det ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

Detta material är enbart tillgängligt för föreningens medlemmar

Kategori(er): Föreningsinformation

Idag söndagen den 23 maj 2021 är det den Europeiska bunkerdagen. Den genomförs för fjärde gången i provinsen Västflandern (Belgien) där fler än 20 olika bunkrar/bunkerkomplex öppnats för allmänheten. Objekt från första och andra världskriget samt från kalla kriget ingår. Vanligen deltar Frankrike, Nederländerna, Kanalöarna, Tyskland, Danmark, Norge och Belgien (alla berörda av Atlantvallen). På…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan