Fredagen den 8 juli 2022 besökte föreningen Västra Hästholmens fort precis norr om Hasslö i Blekinge. Västra Hästholmen har varit av stort militärt intresse under mycket lång tid. Redan i slutet av 1600-talet gjordes militära installationer på ön (Blekinge blev svenskt genom freden i Roskilde 1658). De ryska galärflottornas kusthärjningar (1719 – 1721), Napoleonkrigen (1803 – 1815), de båda världskrigen (1914 – 1918 resp 1939 – 1945) och det kalla kriget (1945 – 1991) förde med sig att omfattande uppdateringar och utvidgningar gjordes löpande på Västra Hästholmen. I och med att det kalla kriget upphörde lämnade militären fortet på Västra Hästholmen.

Fortets framtid har länge varit oviss. Skicket har varit dåligt och i behov av omfattande renovering. Nu har planeringsläget för fortet stabiliserats och arbete har lagts ner för att skydda och rusta upp anläggningen. Fortfarande återstår dock en hel del arbete för att göra fortet riskfritt och besöksvänligt. Det är därför (ännu ?) inte tillgängligt för allmänhetens besök.

Ett stort tack till Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket för att föreningsbesöket gick att genomföra på ett mycket bra sätt.

Ritningar över Västra Hästholmens Fort (tillgängliga för medlemmar efter inloggning).

Här nedan kommer tolv av de foton från besöket som medlemmen Johan Josefsson välvilligt låter föreningen använda (som vanligt kan större bilder fås genom att trycka på en bild med höger musknapp och därefter välja menyval ”Öppna bild i ny flik”):

Här följer tio av de foton från besöket som medlemmen Natan Williams vänligt ställt till föreningens förfogande:

Kategorier: Artiklar, Hemsidan