Nyheter

Dessa två nytagna foton visar en typ av anläggning som byggdes i de flesta svenska kommuner under det kalla kriget fr o m 1950 t o m 1980-talet. Ofta fanns det mer än en sådan här i varje kommun. De aktuella anläggningarna ingick som en av flera viktiga komponenter i totalförsvaret. -Vilka anläggningar är det…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

-Vad är detta för en märklig försvarsinriktad konstruktion ? ( ledtråd och svar )

Kategori(er): Artiklar

Vid promenader i vårt vackra lands underbara natur kan vi ibland stöta på denna konstruktion i betong och stål. Det är ett spår från kalla kriget. Oftast hittar vi konstruktionen på en relativt högt belägen plats i terrängen. Totalt finns/fanns det c:a 1320 sådana här i Sverige. -Vad är det ? ( ledtråd och svar…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Under såväl andra världskriget som kalla kriget var Blekinges fasta försvar väl utbyggt. I gårdagens Blekinge Läns Tidning presenterades ett nytt bunkerprojekt. I projektet ingår bl a ett omfattande inskanningsarbete. Blekinge museum ser en stor utvecklingspotential när det gäller den del av Skånelinjen (Per Albin-linjen) som fanns i Blekinge. Vi har fått vänligt tillstånd att…
Läs mer

Kategori(er): Hemsidan

Det hävdas ofta från politiskt håll att Sverige sluppit militära angrepp under 1900-talet främst på grund av vår neutralitetspolitik. Andra menar att det inte är detta utan istället vårt geografiska läge och att vi till väsentlig del är omgivna av skyddande vatten som är huvudorsaken förutom ett trovärdigt försvar. I sammanhanget lyfts också det faktum…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Detta är den sista frågan som behandlar det fasta lätta Kustartilleribatteriet Järnavik (JV, 7,5 cm m/57 serie 3) på de båda öarna Harö och Tärnö i Karlshamns yttre (södra) skärgård. Det moderna batteriet byggdes under c:a två år med början 1970, lades ner 1999 samt rensades ut och plomberades år 2001. Uppgiften nu är att…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Historiskt har det funnits ett stort antal fasta försvarslinjer. Detta både internationellt och i Sverige. Välkända fasta försvarslinjer i Europa på 1900-talet var t ex: Atlantvallen, Maginotlinjen samt den svenska Kalixlinjen (område med c:a 2800 befästningar) och Per Albin-linjen (1063 betongvärn som kustförsvar i Skåne och Blekinge). Även de olika ländernas fasta kustartilleri räknas ofta…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Vi närmar oss slutet av vår vandring i det nedlagda moderna lätta Kustartilleribatteriet (7,5 cm m/57 serie 3) på de båda öarna Harö och Tärnö utanför Karlshamn. I fråga 08 behandlas en sammanfattande karta över öarna. Följande lämningar identifieras nu. -Så, vad visas på dessa sju foton (samtliga är från Harö utom delfråga E som…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

På ön Harö i Karlshamns skärgård finns dessa två mystiska (och numera plomberade) ingångar. Den första ingången finns på den östra sidan av ön och den andra på den västra. Dessa ingångar har gett upphov till talrika spekulationer och fantasifulla berättelser. -Vilken funktion har dessa haft ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

För fyrtio år sedan gick den sovjetiska ubåten S 363 (mer känd som U 137) på grund i Karlskrona skärgård. Det fasta tunga Kustartilleribatteriet på Tjurkö (15,2 cm m/40, se artikeln om Kustartilleriets befästningar) kom att spela en avgörande roll i ett kritiskt skede. Läs hela den intressanta artikeln (från det senaste numret av Försvarsmaktens…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar