Vid en pressträff den 29 juni 2022 presenterade regeringen bl a flera myndighetsuppdrag för att stärka krisberedskapen i hälso- och sjukvården. I detta sammanhang får Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga befintliga skyddade utrymmen och lokaler för hälso- och sjukvården i länen. Förutom att öka kunskapen om sådana utrymmen ska bedömningar göras om de kan vara av betydelse för totalförsvaret och behoven av underhåll.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 2 maj 2023.

Regeringsuppdraget i sin helhet finns här.

= = = = =

Den s k ”sjukvårdstunneln” i Karlskrona skärgård torde vara bortom all räddning. Se några foton här nedan:

SFHF skrev om de tre civila s k krigssjukhusen (Gävle, Stockholm – Södersjukhuset och Ystad) som byggdes under kalla kriget här (2016-11-08).

Kategorier: Artiklar