Studiebesök och Aktiviteter

Om föreningens studiebesök

Att arrangera studiebesök för medlemmarna är en av föreningens grundpelare. Besöken innefattar vanligtvis objekt som inte är öppna som museum och genomförs på vardagar eller under veckoslut. Eftersom objekten normalt inte är anpassade för allmänna besök finns det ofta en förhöjd risknivå (t ex bristande eller obefintlig belysning, halk- och fallrisker, utstickande föremål från tak och väggar, oanvändbar nödutgång, trånga passager, branta trappor, fukt, mögelangrepp, .. etc). Besöken görs helt på egen risk. Deltagarna avgör själva om de ska gå in i aktuell anläggning. Av säkerhetsskäl är det en undre åldersgräns på 18 år vid föreningens besök i anläggningar.

För detaljerad information om besöken se medlemsutskicken.

Föreningen försöker alltid minimera risken för inställda evenemang, men tar inte ansvar för externa kontakter som på kort varsel måste avboka.

Har du tips om objekt eller vill hjälpa föreningen att arrangera besök ?

Om du har tips om något intressant objekt eller vill hjälpa till med att arrangera besök i föreningens namn så kontakta föreningens ordförande (se: styrelsen).

Genomförda aktiviteter och besök (listan uppdateras inte efter 2019):

2019

2019-11-30 Extra årsmöte med föredrag om FV Stril under Kalla kriget och besök på museet – Hässleholm: Hässleholms museum
2019-04-27 Årsmöte 2019 – Karlshamn: Stabsplats KA (Väggaskolan) och Stadsvärn K 59

2018

2018-12-01 Besöksdag i Uddevalla – HC Uddevalla Björnen, Skans U402 och Mobiliseringsförråd i berg
2018-10-06 Besök i Katrineholm – Gröna Kulle, större fullträffsäkert befolkningsskyddsrum i berg
2018-08-19 Besöksdag 2 i Härnösandsområdet – Bergverkstad (f d miloverkstad) och KA-Batteri 7,5/57 (SL4)
2018-08-18 Besöksdag 1 i Härnösandsområdet – KA-batteri Storråberget (HÖ1) 2 x 15,2/51, KA-batteri Havstoudd (HÖ2) 7,5/57, Mätstation Kläffsö och Upplagsplats (UL 146)
2018-04-07 Besök i södra Skåne – KA TE1 12/70, KA TE2 7,5/57 + SK10 samt yttre studier av draktänder och värn vid Falsterbokanalen och ”Spitzbunker”
2018-04-07 Årsmöte 2018 – HC Ystad August

2017

2017-10-29 Besöksdag i Skåne – HC Eslöv Braxen, FMR-10 och LGC S16 Sländan
2017-09-09 Besöksdag i Blekinge – Radarstation Gåsen och FRA Sydbo
2017-09-08 Besöksdag i Kalmar län – HC Västervik Uven, HC Oskarshamn Agnes och HC Kalmar Henrik
2017-09-03 Besök – DC Säffle
2017-03-18 Årsmöte 2017 – HC Norrköping Grävlingen

2016

2016-11-16 Besök – Bolmentunneln
2016-11-14 Besök – ”Zonen”, Hästskoberget
2016-11-13 Besök – Bergfabrikerna i Tyfors
2016-10-27 Besöksdag i Karlskrona – Bergrum Fo 15 och Bergrum 132
2016-09-19 Besök – HC Skövde Lärkan
2016-09-18 Besöksdag i Västra Götaland – DC Kaninen, Fordonsförråd och LSKC
2016-08-17 Besöksdag i NV Skåne – DC Höganäs och HC Ängelholm Hugo
2016-05-04 Besöksdag i sydöstra Östergötland – DC Söderköping, LGC O11 Örnen, RRGC O1S Rockan samt stollgång/storgruva Stenebo
2016-03-12 Årsmöte 2016 – HC Nyköping Arthur och Femörefortet

2015

2015-06-03 Heldag i Karlshamn – HC Ronneby Spättan, RB68 övningsplats ”Limpan”, Sandsilo i berg, HC Karlshamn Felix, Större bergrumskomplex samt tre mindre bergrum i Karlshamn
2015-03-21 Årsmötesdag 2015 i Karlstad – Zakrisdal, HC Karlstad Åke, Gasturbin
2015-01-30 LC Mjölby med övernattning – LC Mjölby Tjädern

2014

2014-10-22 SAAB i Linköping – Bergverkstaden
2014-10-07 Eslöv – HC Gullarp Braxen
2014-03-23 Civilförsvar i Göteborg – Större befolkningsskyddsrum i berg, HC Göteborg Uttern/LGC W21 Spoven
2014-03-22 Oscar II fort, Götiska batteriet och årsmöte 2014 – Oscar II fort
2014-01-17 Fo47 Lurbo, Uppsala – Fo47 Stabsplats

2013

2013-11-22 Bergsförråd, Samstorp, Värmland – Bergsförråd MTT 403, Samstorp, Värmland
2013-09-28 LC Norrköping – LC Norrköping Grävlingen
2013-04-14 Årsmöte 2013 samt studiebesök och stadsvärnsvandring – LC Karlskrona Trasten
2013-04-13 Nya Ellenabben, Aspö, Karlskrona
2013-04-12 Östra Hästholmens minstation
2013-01-19 Batteri Landsort (LO) 12/70

2012

2012-10-20 AGAs Bergverkstad på Lidingö
2012-10-19 SAAB i Linköping – Bergverkstaden
2012-10-06 Nykvarn/Taxinge drivmedelsanläggning
2012-05-16 Hästskoberget
2012-04-27 Batteri Arholma (AH) 10,5 cm m/50, RRGC O5M Geten, LC Norrtälje
2012-04-15 Stadsvärnsvandring Helsingborg –
2012-04-14 Årsmöte 2012 – heldag – Beredskapsmuseet
2012-03-15 LC Köping Svanen
2012-02-24 RRGC O1S Rockan
2012-02-03 Oxelösund – Oljeberget Oxelösund

2011

2011-11-12 LC Älmhult Äskya, Moheda Drivmedelsförråd
2011-04-09 LVC och äldre HC Norrköping – Oxelbergen, LC Norrköping Grävlingen
2011-01-22 Aeroseum

2010

2010-11-20 LVC och äldre HC Jönköping – LVC Jönköping, HC Jönköping
2010-10-16 HC Elefanten, Sollentuna, Stockholm, Radiostation Kungliga Borgen
2010-05-21 HC Västervik Uven
2010-04-24 HC Elefanten, Sollentuna, Stockholm
2010-04-16 Arlanda flygplats – Studiebesök med inriktning mot fortifikation
2010-04-09 HC Linköping
2010-03-25 Stenungsund – Stenungsunds kraftverk med vattenreningsverk
2010-02-19 Mälarenergis Oljeberg
2010-02-07 Vabergets fästning
2010-02-06 Karlsborgs Fästning
2010-01-15 HC Elefanten, Sollentuna, Stockholm, Framskjuten Enhet Pionen

2009

2009-11-27 Södersjukhusets Bergrum
2009-10-24 Extra årsmöte 2009 – Vaxholmslinjen, 23.batteriet (Oscar-Fredriksborg)
2009-05-29 LC Danderyd
2009-04-25 Batteri Järflotta (JF) 24 cm
2009-04-01 LC Gävle Ansgar
2009-03-28 LC Lysekil
2009-01-19 Mariaberget

2008

2008-05-01 Askös 57mm KA-batterier
2008-03-02 Radiostation Kungliga Borgen
2008-01-20 Rek-resa – Fo47 Stabsplats

2007

2007-10-20 Svensk Fortifikationshistorisk Förening, SFHF bildas