Ledtråd – Fråga 20

Även om både frågan och svaret är kort så är anledningen lång… Nedanstående foto visar hur fenomenet kan se ut på en (annan) berganläggnings hjässa:

Stort tack till Lars Dahlbom för tillåtelse att använda fotot.

Ledtråd – Fråga 21

I bergrummets yttersta barriär finns det totalt tre öppningar:

  • In-/utgångsöppning (som ska vara försedd med skyddsdörr)
  • Luftintagsrör
  • Frånluftsutsläpp