Ledtråd – Fråga 20

Även om både frågan och svaret är kort så är anledningen lång… Nedanstående foto visar hur fenomenet kan se ut på en (annan) berganläggnings hjässa:

Stort tack till Lars Dahlbom för tillåtelse att använda fotot.

Ledtråd – Fråga 21

I bergrummets yttersta barriär finns det totalt tre öppningar:

  • In-/utgångsöppning (som ska vara försedd med skyddsdörr)
  • Luftintagsrör
  • Frånluftsutsläpp

Ledtråd – Fråga 22

Ritningen i frågan blir något lättare att tolka med originalets förklarande text:

Originaltext placerad under figurens högra del

Ledtråd – Fråga 23

Ritningen i frågan visar en del av fältfortifikationen som inte direkt har med stridens förande att göra.


Ledtråd – Fråga 24

Resten av ritningen ser ut så här (ovanifrån istället för från gaveln längst upp):


Ledtråd – Fråga 25

Här ses samma bunkerdel från ett annat håll (det som speciellt efterfrågas finns nu i den vänstra delen av ritningen och har breddsiffran 700 mm under sig):