Ledtråd – Fråga 20

Även om både frågan och svaret är kort så är anledningen lång… Nedanstående foto visar hur fenomenet kan se ut på en (annan) berganläggnings hjässa:

Stort tack till Lars Dahlbom för tillåtelse att använda fotot.

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 21

I bergrummets yttersta barriär finns det totalt tre öppningar:

  • In-/utgångsöppning (som ska vara försedd med skyddsdörr)
  • Luftintagsrör
  • Frånluftsutsläpp

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 22

Ritningen i frågan blir något lättare att tolka med originalets förklarande text:

Originaltext placerad under figurens högra del

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 23

Ritningen i frågan visar en del av fältfortifikationen som inte direkt har med stridens förande att göra.

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 24

Resten av ritningen ser ut så här (ovanifrån istället för från gaveln längst upp):

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 25

Här ses samma bunkerdel från ett annat håll (det som speciellt efterfrågas finns nu i den vänstra delen av ritningen och har breddsiffran 700 mm under sig):

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 26

Dörrar och liknande i den ordning vi möter dem utifrån och in i anläggningen:
D2   – Enkeldörr i galvaniserad järnplåt (branddörr i fred, öppen vid skydds- och reservelverksdrift).
SD3 – Stötvågsdörr i stål (med säkerhetslås).
SD1 – Stötvågsdörr i stål (med säkerhetslås).
SL1 – Stötvågslucka i stål.
SD2 – Stötvågsdörr i stål.
GD1 – Gastät dörr i stål.

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 27

27 a) Nej, det är något annat.
27 b) Sammansatt.
27 c) Det är skillnad på fred och krig.
27 d) På ritningen hittar vi beteckningen: FE 60-100 ”Bunker”.

Svaret finns här