Svaret på denna fortifikationshistoriska fråga är kort och gott – latrin. Latrinen anordnades i de bakre regionerna av fältfortifikationerna. Den lägre horisontella stocken var sittplats och den högre horisontella stocken utgjorde ryggstöd. Alla vi som gjorde militärtjänst under kalla kriget har, med varierande grad av entusiasm, fått uppleva varianter av denna både enkla och funktionella konstruktion.

Från Rekrytinstruktion för Kustartilleriet 1951.

I början av 1900-talet var latrinen oftast ordnad så att flera män samtidigt kunde sitta bredvid varandra utan varken döljande eller åtskiljande väggar/skynken. Latrinen blev en lugn plats för avspänd kommunikation och okomplicerad social samvaro.

Latrin i förstärkt ställning för en fältstark pluton, 1915. Från Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, PDM


Källor

Rekrytinstruktion för Kustartilleriet (RekrI KA), 1951.
Förstärkt ställning för en fältstark pluton : Utförd å Fristadhed den 16-18 september 1915. 14 st blåkopior, ritade av fanjunkaren i Kungl fortifikationen Anders Gustaf Englund, f 1873.
Webbsida: www.ub.lu.se