Nödutgång

Fråga 25 behandlar en mindre bunkeranläggnings nödutgång. Liknande nödutgångar är vanliga även i de större bunkeranläggningar av betong (t ex för HC – civila huvudcentraler) som byggdes under senare delen av kalla kriget. Nere i anläggningen finns det en stötvågssäker gastät lucka (SGL, alternativt GSL = gastät stötvågslucka) som leder in till ett vertikalt schakt. Längst upp i schaktet sitter en stötvågslucka (SL) som manövreras med vev.

Sandsäckar

Det som speciellt efterfrågades denna gång är sandsäckarna i början av nödutgången (se textrutan i nedanstående ritning). Sandsäckarna förstärker skyddet mot luftstötvågor, splitter, värme och även mot radioaktiv strålning. Sandsäckarna dras manuellt ur nödutgången och in i anläggningen vid en utrymning. Detta är en relativt ovanlig lösning, normalt finns det inga sandsäckar eller andra hinder i denna typ av nödutgång.

(förstoring sker som vanligt med högerklick på bilden och menyval ”Öppna bild i ny flik”)

Sandfyllda nödutgångar

Andra sorters nödutgångar i anläggningar kan i vissa fall vara sandfyllda. Detta för att hålla en hög skyddsnivå och för att nödutgången inte ska kunna deformeras i samband med attack. Dessutom försvårar en sandfylld nödutgång oönskade besök genom denna. Vid utrymning rinner sanden väsentligen ut av sig själv genom den öppnade luckan nere i skyddsrummet/anläggningen. Sandfyllda nödutgångar förekom bl a i olika sorters truppskyddsrum och i nödutgången från sammanställningsplatsen vid Kustartilleriets fasta batterier 7,5 cm m/57 serie 3.

Källor, se fråga 27.