Den aktuella fortifikationskonstruktionen är en observationspost i en fältbefästning. Observationsposten är en del av en ”förstärkt ställning för en fältstark pluton”.

Observationspost i förstärkt ställning för en fältstark pluton, 1915. Från Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, PDM.

Nedan till vänster ses en observationspost (markerad med bokstaven ”O”) i sitt sammanhang. I det övre vänstra hörnet i det högra fotot syns liknande spanings-/observationsposter i tyska skyttegravar på västfronten under första världskriget (se Fortifikationshistorisk fråga – 19):


Källor

Förstärkt ställning för en fältstark pluton : Utförd å Fristadhed den 16-18 september 1915. 14 st blåkopior, ritade av fanjunkaren i Kungl fortifikationen Anders Gustaf Englund, f 1873.
Webbsidor: www.ub.lu.se , www.goodfreephotos.com