Ledtråd – Fråga 01

Objekten är från den senare delen av kalla kriget och förekom oftast i samverkande grupper med flera likadana. I närheten av varje grupp fanns det normalt ett skyddsrum av typ SK10 (för 10 liggande eller dubbelt så många sittande personer).

Strax efter plombering såg objekten ut så här (den ljusa betongen är förseglingen och övriga delar tillhör alltså originalobjektet):


Ledtråd – Fråga 02

Även detta objekt (nr 3) är från den senare delen av kalla kriget. Objektet förekom alltid i grupper om tre. Det som kan anas på fotot uppe på toppen ser ut så här:

Här nedan ser vi de övriga två (nr 1 resp nr 2). Den sista bilden visar nr 2 en kort tid efter plombering.


Ledtråd – Fråga 03

Tankarna går till det välkända uttrycket: ”Utan spaning ingen aning”.

Nedanstående tre bilder visar ett lockbete en bit ifrån (kan anas uppe till höger i frågans första bild):


Ledtråd – Fråga 04

Ovanifrån ser ”betongklumparna” ut som två vulkaner (se t ex denna satellitbild på Hitta.se). Lägg märke till den åttkantiga respektive runda urgröpningen.


Ledtråd – Fråga 05

Strax invid ”betongkullen” hittar vi en del som hör till. Det tredje fotot är taget uppifrån kullen.


Ledtråd – Fråga 06

Här kommer tre nytagna foton från den östra ingången och ett foto från den västra ingången. Nyfikna (och okunniga !) besökare har avlägsnat de lösa stenar som ursprungligen staplats bredvid de båda ingångarna (numera betongplomberade). Istället för att komma in i berget möttes man av solida betongväggar bakom de staplade stenarna.


Ledtråd – Fråga 07

Fotoraderna i frågan hör ihop:

  • A och B visar de två olika ändarna på samma typ av anläggning. De aktuella anläggningarna finns vid varje vital del av batteriet.
  • C och D har samma elektromagnetiska grundfunktion. Just dessa två finns på var sin sida om och i närheten av E2 (S-platsen).
  • E och F har en akustisk funktion.
  • G – för denna anläggningsdel, som ligger ovan jord, krävs god dränering.


Ledtråd – Fråga 08

Placeringen av de tre pjäserna visas med prickarna längst norrut på Harö (P1), längst österut på Harö (P2) och längst norrut på Tärnö (P3). Pricken längst söderut på Tärnö är fyren (denna syns på bilder som rör Fråga – 03 och har inget med KA-batteriet att göra).


Ledtråd – Fråga 09

Konstruktionen utgörs av en gjuten liksidig triangel. Varje sida i triangeln är drygt 1,2 m. Som framgår av bilderna saknas det kabelanslutningar i närheten vilket innebär att det inte rör sig om ett fundament till någon antenn.

Ibland har vi tur och hittar ett litet hus i närheten av den liksidiga triangeln:


Ledtråd – Fråga 10

Konstruktionen i frågan är oftast relativt högt och fritt belägen. Den översta delen är mekaniskt vridbar. Det finns en klar koppling mellan konstruktionen och människans pupillavstånd (PD i mm). För vuxna ligger PD vanligen någonstans mellan 55 och 70 mm (för barn normalt 42 – 54 mm). Ju större PD desto större möjlig noggrannhet i det som ska göras.


Ledtråd – Fråga 11

Här nedan är två foton från samma plats som i frågan, men 3,5 år tidigare (augusti 2018):


 

Ledtråd – Fråga 12

Inget av de sju spekulationsalternativen i frågan är korrekt. En ledtråd till svaret ser vi i de flesta hamnar.


Ledtråd – Fråga 13

Om vi har huset rakt bakom oss och tittar norrut ser vi detta:


Ledtråd – Fråga 14

Frågan behandlar en viktig komponent med koppling till svårt batteri Aspöberg, AB (4 x 30,5 cm kusthaubits m/16).


Ledtråd – Fråga 15

De tre tornen i varje liksidig triangel bildade tillsammans en mätstation. Varje torn benämndes teodolittorn.


Ledtråd – Fråga 16

Det är frågan om en sorts mätstation även här.


Ledtråd – Fråga 17

Bilderna nedan är ledtråden: