Ledtråd – Fråga 01

Objekten är från den senare delen av kalla kriget och förekom oftast i samverkande grupper med flera likadana. I närheten av varje grupp fanns det normalt ett skyddsrum av typ SK10 (för 10 liggande eller dubbelt så många sittande/stående personer).

Strax efter plombering såg objekten ut så här (den ljusa betongen är förseglingen och övriga delar tillhör alltså originalobjektet):


Ledtråd – Fråga 02

Även detta objekt (nr 3) är från den senare delen av kalla kriget. Objektet förekom alltid i grupper om tre. Det som kan anas på fotot uppe på toppen ser ut så här:

Här nedan ser vi de övriga två (nr 1 resp nr 2). Den sista bilden visar nr 2 en kort tid efter plombering.


Ledtråd – Fråga 03

Tankarna går till det välkända uttrycket: ”Utan spaning ingen aning”.

Nedanstående tre bilder visar ett lockbete en bit ifrån (kan anas uppe till höger i frågans första bild):