Det som förekommer i frågan är följande:

Den första fotoraden i frågan visar först (A) en plomberad nödutgång med rök-/frånluftsrör till ett skyddsrum SK10 (se fortifikationshistorisk fråga 01) respektive (B) in-/utgång till samma typ av skyddsrum. Skyddsrummen fanns invid varje viktigt objekt inom det lätta batteriet (t ex vid varje pjäs, vid S-platsen och vid mätstationen). Se nedanstående principskiss över SK10:s ingångsdel, foto från ÖGA 2:s SK10 (fotot nedan till vänster) och den spegelvända SK10 vid pjäs 1 (fotot nedan till höger). Det är de tre svarta objekten i skissen som vi ser rester av idag på markytan. I de båda senare fotona ligger nödutgången till höger i bild. (högerklicka på en bild du vill förstora och välj ”Öppna bild i ny flik”)

Frågans två nästa foton (C och D) visar det södra respektive det norra fundamentet till antennmasterna vid S-platsen. Radio var ett internt och externt reservalternativ till de ordinarie trådförbindelserna. Nedanstående foto visar ett av mastfundamenten vid S-platsen på Aspö.

De följande två bilderna (E och F) i frågan visar plomberade fästen till akustiska horn för larmsignaler (t ex för flyganfall). Se nedanstående bild från den bevarade S-platsen på Aspö (det vänstra hornet är något skadat).

Delfråga 07 G:s foto visar det som finns kvar av det lätta batteriets ovanjordstransformator 10 kV / 400 V (230 V). Fotot på transformatorn nedan kommer från S-platsen på Aspö. Delfrågan hade varit betydligt lättare att klara av om den sprängda kabelgraven hade visats (se fotot nedan till höger, lägg märke till sprängstenens bergart – finkornig diabas !).