De två ”betongklumparna” i fråga 04 hör ihop med en åttkantig hålighet i marken lite längre söderut. Det var batteri Järnaviks luftvärn (lv). Luftvärnets huvuduppgift var att bekämpa fientligt flyg. Av tradition var pjäsvärnen för lv-kanonerna ofta, som här, åttkantiga (tidigare förekom även runda eller sexkantiga). Freds-/väderskydd till lv-värn var historiskt ofta uppbyggda av inåtlutande likbenta plåttrianglar. Detta gav skydden ett karakteristiskt tältliknande utseende.

Väderskyddad lv-pjäs (Storåberget, Hemsön).

Den södra ”betongklumpen” har en rund urgröpning och här fanns luftvärnets centralinstrument (eldledning). Med eldledningsmaterielen bestämdes bäring, avstånd och höjdvinkel till målet. Bl a väderförhållanden och målets rörelsemönster vägdes in vid eldledningen. I de tre lv-värnen fanns splitterskyddade utrymmen för personal och ammunition (det senare saknades i värnet för centralinstrumentet). Värnen var sammankopplade med kommunikations- och signalkablar.

Det som var speciellt för Kustartilleriets lv-personal var att de tränats för att även kunna göra insatser mot små snabba sjömål och kunna medverka i närförsvaret på marken.

(trapporna som förekommer i nedanstående foton är ett senare tillägg för att besökare lätt ska komma upp ur groparna)

Äldre 40 mm lvakan (Rekrytinstruktion för Kustartilleriet 1943).
Äldre centralinstrument (Rekrytinstruktion för Kustartilleriet 1943).