Objektet i fråga 01 är ett plomberat skyttevärn på Harö utanför Karlshamn. I ståvärnet fanns det en liten lucka till ett splitterskyddat utrymme. Se de snarlika skyttevärnen på nedanstående fyra foton från Kläffsön utanför Härnösand.

Skyttevärnen användes i närförsvaret av viktiga försvarsobjekt som t ex pjäser, mätstationer eller signalspaningsenheter. Värnen placerades runt det som skulle försvaras. I värnens närhet låg vanligen ett truppskyddsrum av typ SK10. De två huvudtyperna av skyddsrum framgår av nedanstående utbildningsplanscher (originalen är modifierade genom omvandling till svartvitt):

Miliseum – digitaltmuseum.se/011023043379
Miliseum – digitaltmuseum.se/011023043380

Nedanstående två foton visar exempel på äldre varianter av skyttevärn med enkla splitterskydd (från Saltärna V Ronneby resp Vägga udde i Karlshamn) :