Fråga 03 handlar om en mätstation från den senare delen av kalla kriget som ingick i det lätta Kustartilleribatteriet Järnavik (7,5 cm m/57 serie 3). Batteriet låg på de två öarna Harö och Tärnö i Karlshamns skärgård. Mätstationen av typen ArtE 719 använde radar och TV/laser. Radarantennen fanns på hjässan ovanför ett fjäderupphängt fyravåningshus i stål som var insprängt i berget. Lågljus-TV och laser (avståndsmätning) fanns i en fjärrstyrd pansarkupol (det sista fotot i frågan) strax söder om det nedsprängda huset.

Mätstationen, ”Mätstation 1”, brukade benämnas ”E1” (= eldledningsplats 1), fyravåningshuset ”Byggnad E1” och den fjärrstyrda och obemannade vridbara pansarkupolen med TV/laser ”Ö1” (= öga 1). Inom batteriområdet fanns det även ett öga 2 (Ö2). Ö2 såg ovan jord ungefär likadant ut som Ö1 (dock något större avstånd mellan ingång och pansarkupol), men var större under jord, hade bättre skydd, var bemannat, hade förläggning och var utrustat med kikare/laser i den vridbara pansarkupolen.

Mätstationen på Tärnö låg drygt 35 m över havet. Detta innebar att ett fartyg som var 10 m högt (inklusive antennmast) vid god sikt optiskt tidigast skulle kunnat upptäckas på ungefär 32 km avstånd. Radarn kunde p g a refraktion (brytning av mikrovågorna i atmosfären) normalt upptäcka samma fartyg på ungefär 37 km avstånd. Detta även vid dålig sikt. Batteriets skottvidd var 12 km.

De tre bilderna i frågans ledtråd (”lockbetet”) visar var det låg en skenradar. Avsikten var att fienden skulle skjuta sönder denna i tron att det var den riktiga radarantennen (som var väl maskerad).

En nära nog identisk anläggning som den på Tärnö finns fortfarande bevarad på Kläffsön vid Hemsö utanför Härnösand. Nedan finns en översiktlig skiss över anläggningen:

Här nedan följer några foton från anläggningen på Kläffsön:

AML = Avståndsmätare laser med TV-kamera (Storåberget, Hemsön).