Frågan behandlar Kustartilleribatteriets största anläggning den s k ”Sammanställningsplatsen” (S-platsen). Anläggningen benämndes även ”Eldledningsplats 2” (E2), ”Kommandoplats” eller ”Huvudanläggning”. Här fanns huvuddelen av batteriets personal och alla gemensamma funktioner. Byggnad E2 (liksom byggnad E1) bestod av ett fjäderupphängt plåthus placerat i ett utsprängt sänkschakt med en tjock betongtäckning.

Nödutgången var fylld med 1,5 m3 sand som måste släppas ut före användning. Sanden gjorde att nödutgången kunde hålla en hög skyddsnivå samtidigt som det säkerställdes att den inte deformerades vid flygangrepp eller detonationer. Dessutom blev det med sanden extra svårt att göra intrång denna väg.

Totalt byggdes tolv likadana 7,5 cm m/57 serie 3 – batterier (se artikeln om Kustartilleriets befästningar). Det finns en bevarad S-plats på Aspö utanför Karlskrona. Nedanstående foton kommer från denna. Lägg märke till att Aspö-anläggningen ligger något djupare ner i berget än E2 på Harö (en slät markyta istället för kulle ovanpå anläggningen).