Artiklar

Denna konstgjorda kulle av betong på Harö (Karlshamns skärgård) såg likadan ut under KA-batteriets aktiva tid. Den var bara lite mer grönfärgad. -Vad fanns/finns under denna ? (ledtråd och svar)

Vi är kvar på Tärnös högsta punkt och ser där två enorma betongklumpar från den senare delen av kalla kriget. -Vad är detta ? (ledtråd och svar)

Vi fortsätter vår promenad på Tärnö och stöter på dessa betongplomberingar vid öns högsta punkt. -Vad har funnits här ? (ledtråd och svar)

-Vad är detta ? (ledtråd och svar)

I skärgårdsmiljö kan vi ibland hitta denna konstruktion. -Vad är det ? (ledtråd och svar)

I det vackra vädret går det, nu före lövsprickningen, bra att studera militära lämningar från andra världskriget. Det är extra trevligt att hitta välbevarade sådana. Här är några av dagens fynd i Sölvesborgstrakten (Blekinge). Det första värnet är nr 969 (kulsprutevärn typ 4 med tre embrassyrer = skottgluggar i två olika riktningar). Det andra är…
Läs mer

Västra Hästholmens fästning i Blekinge föreslås av Riksantikvarieämbetet att bli statligt byggnadsminne. Enligt uppgift ska beslut fattas under året (2020). Den ursprungliga fästningen byggdes 1862-1879. Med löpande kompletteringar och moderniseringar ingick den i krigsorganisationen till slutet av 1950-talet och användes därefter av försvaret som förråd fram till 1980. Den skyddade ett viktigt inlopp till Karlskrona….
Läs mer

SFHF:s årsmöte ägde rum i Väggaskolan i Karlshamn lördagen den 27 april 2019. I samband med årsmötet besöktes 11.Kustartillerigruppens tidigare stabsplats under skolan och stadsvärn K 59 precis norr om skolan. När spärrbataljon Karlshamn bildades flyttades bataljonsstaben in i stabsplatsen under Väggaskolan. Den tidigare staben för spärrkompani Karlshamn fanns i en betongbunker på Inre Ortholmen…
Läs mer

En återkommande fråga från såväl medlemmar som icke-medlemmar är vilka böcker som kan rekommenderas för grundläggande kunskaper inom det fortifikationshistoriska området. Området är enormt och spänner över lång tid. Fasta försvarsanordningar har funnits mycket länge. Den mest kända och största fasta försvarslinjen var 8850 km lång och bestod av bl a den Kinesiska muren som…
Läs mer

Detta material är enbart tillgängligt för föreningens medlemmar