Historiskt har det funnits ett stort antal fasta försvarslinjer. Detta både internationellt och i Sverige. Välkända fasta försvarslinjer i Europa på 1900-talet var t ex: Atlantvallen, Maginotlinjen samt den svenska Kalixlinjen (område med c:a 2800 befästningar) och Per Albin-linjen (1063 betongvärn som kustförsvar i Skåne och Blekinge). Även de olika ländernas fasta kustartilleri räknas ofta som försvarslinjer.

För försvaret av Sveriges huvudstad byggdes i början av 1900-talet bl a grupper av befästningar norr och söder om Stockholm. Denna yttre befästningslinje för Stockholms fasta försvar (officiellt: ”Yttre huvudförsvarslinjen”) kallades i folkmun för ”Korvlinjen” eftersom befästningarnas välvda tak och utförande i övrigt gav intrycket av utlagda korvar.

Sundbyfortet på Södra fronten. Foto: Holger Ellgaard maj 2011 (licens: CC BY-SA 3.0)

I det senaste numret av Försvarsmaktens personaltidning Försvarets FORUM nr 6/2021 finns en intressant artikel om ”Korvlinjen”. Vi har fått vänligt tillstånd att publicera denna artikel här (högerklicka på en bild och välj ”Öppna bild i ny flik” eller ladda ner artikeln som pdf):

Kategorier: Artiklar