På ön Harö i Karlshamns skärgård finns dessa två mystiska (och numera plomberade) ingångar. Den första ingången finns på den östra sidan av ön och den andra på den västra. Dessa ingångar har gett upphov till talrika spekulationer och fantasifulla berättelser. -Vilken funktion har dessa haft ?

(ledtråd och svar)

Kategorier: Artiklar