För fyrtio år sedan gick den sovjetiska ubåten S 363 (mer känd som U 137) på grund i Karlskrona skärgård. Det fasta tunga Kustartilleribatteriet på Tjurkö (15,2 cm m/40, se artikeln om Kustartilleriets befästningar) kom att spela en avgörande roll i ett kritiskt skede.

Från Rekrytinstruktion för Kustartilleriet 1951.

Läs hela den intressanta artikeln (från det senaste numret av Försvarsmaktens personaltidning ”Försvarets FORUM” nr 5 2021) som vi fått tillstånd att lägga upp här (klicka på bilden):

Kategorier: Artiklar