Det hävdas ofta från politiskt håll att Sverige sluppit militära angrepp under 1900-talet främst på grund av vår neutralitetspolitik. Andra menar att det inte är detta utan istället vårt geografiska läge och att vi till väsentlig del är omgivna av skyddande vatten som är huvudorsaken förutom ett trovärdigt försvar. I sammanhanget lyfts också det faktum att neutralitet inte skyddat länder som t ex Belgien, Luxemburg, Danmark och Norge under världskrigen.

Under året 1944 (klar 1945-01-10) genomförde Sveriges ÖB en omfattande och ambitiös kartläggning och analys av relevanta förhållanden angående Sveriges säkerhet. Denna kvalificerat hemliga strategiska studie har i hög grad påverkat Sveriges krigsplanläggning under kalla kriget och är än idag till stor del aktuell (!). Ovan nämnda ”Strategisk studie rörande Sveriges försvar i det läge som kan bedömas inträda efter det nu pågående krigets slut” består av följande fem huvuddelar:

  1. Det militärpolitiska läget
  2. Det nutida kriget
  3. Sveriges militärgeografiska förhållanden
  4. Möjligheter till anfall mot Sverige
  5. Målsättning för krigsmakten

Till dessa huvudavsnitt finns det totalt 15 bilagor. (I:1, II:1-3 och III:1-11). Det som väcker extra mycket nyfikenhet hos en fortifikationsintresserad är bilaga ”III:3 Befästningar”. Denna bilaga har nu forskats fram, beställts hos Krigsarkivet och skänkts exklusivt till vår förenings medlemmar. Efter medlemsinloggning hittar du bilagan som PDF genom att klicka på nedanstående bild. -Var vänlig och sprid inte vidare !

För den som vill fördjupa kunskaperna om ÖB:s strategiska studie och Sveriges krigsplanläggningar under åren 1945 – 1980 rekommenderas den något akademiskt skrivna boken: ”Den hemliga svenska krigsplanen” av Bengt Wallerfelt 2016 (publikation nr 42 inom FoKK dvs forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget). Försvarsplanerna och de egna stridskrafterna under hela kalla kriget t o m 1990-talet behandlas på ett detaljerat sätt speciellt för de potentiellt mest invasionsexponerade militärområdena S, Ö och ÖN i antologin ”Den stora invasionen” med redaktör Bo Hugemark 2017 (FoKK nr 47).

Kategorier: Artiklar