Vi närmar oss slutet av vår vandring i det nedlagda moderna lätta Kustartilleribatteriet (7,5 cm m/57 serie 3) på de båda öarna Harö och Tärnö utanför Karlshamn. I fråga 08 behandlas en sammanfattande karta över öarna. Följande lämningar identifieras nu. -Så, vad visas på dessa sju foton (samtliga är från Harö utom delfråga E som kommer från Tärnö) ?

Delfråga G

(ledtrådar och svar)

Kategorier: Artiklar