Några möp:ar eller ”militärt överintresserade personer” kan ibland ha svårt att dra gränsen mellan att studera Sveriges rika militärhistoriska arv och att kartlägga aktiva anläggningar/skyddsobjekt. Forskare på Försvarshögskolan har nu fått i uppdrag att ta reda på drivkrafterna bakom detta. Forskningsprojektet beskrivs i det senaste numret (nr 5 2021) av Försvarsmaktens personaltidning ”Försvarets FORUM”. Vi har fått tillstånd att lägga ut artikeln här (högerklicka på bilden och välj ”Öppna bild i ny flik” eller ladda ner artikeln som pdf):

Kategorier: Artiklar