Här kommer en trevlig återblick på ett tidigare föreningsbesök i en av civilförsvarets ledningscentraler. Den 19 september 2016 fick föreningen möjlighet till ett exklusivt och uppskattat besök i HC Lärkan i Skövde (HC = Huvudcentral). Anläggningen dimensionerades för c:a 100 personer med en ungefärlig yta på 1 000 m2 fördelad på två våningar. Lärkan byggdes 1962 och användes i regelbundet återkommande övningar fram till 1987. I likhet med andra berganläggningar från denna tid saknade Lärkan nödutgång och fick till slut inte längre användas som ledningscentral. Avsaknaden av nödutgång och dyra driftskostnader gjorde att beslut om plombering fattades.

HC Lärkan ligger inuti platåberget Billingen. Insidan av berget är spektakulärt vilket man kan se på några av nedanstående foton. Lägg även märke till det platta och jämna taket i ingångstunneln (3:e och 19:e bilderna i nedanstående galleri) som är typiskt för sedimentärt uppbyggda berg med horisontellt orienterad skiktning. De olika sedimentära bergarterna i Billingen har skyddats mot vittring (sönderdelning) och erosion (nötning) av ett hårt diabastäcke. Stora diabaspelare kan ses till vänster om inslaget i det sista fotot i galleriet.

Som vanligt kan bilderna förstoras med högerklick på fotot och därefter menyvalet ”Öppna bild i ny flik”.

Ritning (enbart för medlemmar efter inloggning).

Kategorier: Artiklar, Hemsidan