År 1950 inleddes sprängningsarbetena för berganläggningarna i Musköområdets gnejs. 1955 gled det första fartyget in i en docka i berget. Anläggningsdelarna togs i bruk efter hand och 1969 flyttar ostkustens örlogsbas in i Muskös huvudanläggning. Efter kalla krigets slut minskade Marinens användning av Musköbasen. På grund av ett försämrat omvärldsläge de senaste åren har Musköbasen nu åter blivit den svenska Marinens centrum.

Svensk FortifikationsHistorisk Förening är mycket tacksam för tillståndet att nu få återpublicera en informativ och trevlig artikel från Försvarsmaktens personaltidning Försvarets Forum nr 5 2019 om Musköbasen. Artikeln finns även tillgänglig som pdf.

Från Försvarets Forum nr 5 2019. Bilden kan förstoras med högerklick och menyvalet ”Öppna bild i ny flik”.

Kategorier: Artiklar, Hemsidan