Det är alltid glädjande att upptäcka lokalt engagemang för fortifikationshistoria. Genom målinriktat arbete har Hörvik-Krokås Hembygdsförening på Listerlandet i Blekinge återställt det plomberade kustförsvarsvärnet 1017 i skick så att det nu kan visas upp för en intresserad allmänhet.

Kustförsvarsvärnet är ett kulsprutevärn av typ I och har två embrassyrer (skottgluggar) åt samma håll. Det byggdes år 1940 och var en del av den omfattande Per Albin-linjen (Skånelinjen). Hela försvarslinjen var färdig på senhösten 1940 och bestod av 1063 st värn längs den 550 km långa kuststräckan från Båstad till Vieryd (V Ronneby i Blekinge). Under kalla kriget moderniserades delar av linjen. Detta skedde ända in på 1980-talet. Försvarslinjen avvecklades under 1990-talet och anläggningarna plomberades med betong eller revs.

Återställningsarbetet som påbörjades under 2021 kan följas via hembygdsföreningens Facebooksida (Hörvik – Krokås hembygdsförening).

Nedanstående foton från i söndags (23/7-2023) visar kustvärn 1017:s in- och utsida. Vi ser bl a vapenborden för de två kulsprutorna, talröret för kommunikation mellan observationshuven och vapenplatserna samt skyttevärnet för närförsvaret i form av ett standard stort nedgrävt betongrör.

Kategorier: Artiklar, Hemsidan