Nyheter

Historiskt har det funnits ett stort antal fasta försvarslinjer. Detta både internationellt och i Sverige. Välkända fasta försvarslinjer i Europa på 1900-talet var t ex: Atlantvallen, Maginotlinjen samt den svenska Kalixlinjen (område med c:a 2800 befästningar) och Per Albin-linjen (1063 betongvärn som kustförsvar i Skåne och Blekinge). Även de olika ländernas fasta kustartilleri räknas ofta…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Vi närmar oss slutet av vår vandring i det nedlagda moderna lätta Kustartilleribatteriet (7,5 cm m/57 serie 3) på de båda öarna Harö och Tärnö utanför Karlshamn. I fråga 08 behandlas en sammanfattande karta över öarna. Följande lämningar identifieras nu. -Så, vad visas på dessa sju foton (samtliga är från Harö utom delfråga E som…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

På ön Harö i Karlshamns skärgård finns dessa två mystiska (och numera plomberade) ingångar. Den första ingången finns på den östra sidan av ön och den andra på den västra. Dessa ingångar har gett upphov till talrika spekulationer och fantasifulla berättelser. -Vilken funktion har dessa haft ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

För fyrtio år sedan gick den sovjetiska ubåten S 363 (mer känd som U 137) på grund i Karlskrona skärgård. Det fasta tunga Kustartilleribatteriet på Tjurkö (15,2 cm m/40, se artikeln om Kustartilleriets befästningar) kom att spela en avgörande roll i ett kritiskt skede. Läs hela den intressanta artikeln (från det senaste numret av Försvarsmaktens…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Några möp:ar eller ”militärt överintresserade personer” kan ibland ha svårt att dra gränsen mellan att studera Sveriges rika militärhistoriska arv och att kartlägga aktiva anläggningar/skyddsobjekt. Forskare på Försvarshögskolan har nu fått i uppdrag att ta reda på drivkrafterna bakom detta. Forskningsprojektet beskrivs i det senaste numret (nr 5 2021) av Försvarsmaktens personaltidning ”Försvarets FORUM”. Vi…
Läs mer

Kategori(er): Artiklar

Denna konstgjorda kulle av betong på Harö (Karlshamns skärgård) såg likadan ut under KA-batteriets aktiva tid. Den var bara lite mer grönfärgad. -Vad fanns/finns under denna ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

Vi är kvar på Tärnös högsta punkt och ser där två enorma betongklumpar från den senare delen av kalla kriget. -Vad är detta ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

Vi fortsätter vår promenad på Tärnö och stöter på dessa betongplomberingar vid öns högsta punkt. -Vad har funnits här ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

-Vad är detta ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar

I skärgårdsmiljö kan vi ibland hitta denna konstruktion. -Vad är det ? (ledtråd och svar)

Kategori(er): Artiklar