Den Europeiska bunkerdagen är den viktigaste återkommande händelsen i ett samarbete mellan länderna Norge, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Kanalöarna och Tyskland. Detta sker inom nätverket Atlantikwall Europe (AWE).

Syftet med bunkerdagen är att öppna så många bunkrar och bunkerplatser som möjligt en gång om året för en bred publik. Detta för att i första hand sprida kunskaper om Atlantvallen och dess betydelse för dagens Europa.

Bunkerdagen organiseras nationellt under maj eller juni månad varje år. År 2017 organiserades den första bunkerdagen i Belgien. 2018 genomfördes en försiktig start för dagen i de övriga länderna. Den första officiella bunkerdagen genomfördes 2019. På grund av COVID-19 genomfördes bunkerdagen 2021 enbart i Belgien.

När det gäller årets bunkerdag är den störst i Belgien den 5 juni med 27 bunkerplatser. Dagen beskrivs detaljerat i en 56 sidors broschyr. I Danmark genomförs bunkerdagen den 6 juni i Hanstholm. I Nederländerna genomfördes den Europeiska bunkerdagen den 28 maj. På deras hemsida finns det en fin redovisning av nederländska bunkrar.

Kategorier: Artiklar, Hemsidan