Bilderna visar ett hus med ett för ändamålet ganska typiskt utseende. I originalskick var det aktuella huset lätt att förväxla med en röd liten lada. I huset fanns en sorts utrustning som användes av olika försvarsgrenar i Krigsmakten/Försvarsmakten långt in i kalla kriget. Det var lite olika utföranden (skyddsnivåer) på utrymmena, från enkla träskjul till bergrum. -Vad användes detta splitterskyddade hus på en ö i Blekinge skärgård till ?

( ledtråd och svar )

Kategorier: Artiklar