Denna fråga handlar om en något modernare sorts torn än de som behandlades i fråga 14. I Blekinge fanns det totalt 30 torn av denna typ. Tornen placerades på tio platser där de tre och tre utgjorde spetsarna i liksidiga trianglar. Sidorna i dessa liksidiga trianglar var 400 – 600 m långa. Tornet på fotot finns på Aspö och är det mest nordliga tornet av de tre ”triangeltornen” där.

-Vad användes dessa torn till, varför var avståndet mellan två torn 400 – 600 m och varför var tornen placerade tre och tre i liksidig triangelform ?

( ledtråd och svar )

Kategorier: Hemsidan