Föreningen bjöd i lördags (21/5 – 2022) alla medlemmar på gratis besöksdag i bergrummen i och kring Aeroseum (www.aeroseum.se). För alla fortifikationsintresserade är det ett måste att besöka Aeroseum som ligger i en av de totalt sex imponerande berghangarer som byggdes i Sverige under kalla kriget. Under denna specialanpassade besöksdag besökte vi även de bergrum och utrymmen som normalt inte är tillgängliga för besök (drivmedelsberg, ”det gamla berget”, reservkraftsaggregat inkl uppstart, ledningslokaler, nödutgångar, ..).

Kompetenta och engagerade guider gjorde dagen både intressant och givande. Den goda maten blev pricken över i. -Stort tack till Aeroseum för ett mycket väl genomfört arrangemang !

Nedanstående foton är ett litet urval av bilder från besöket.

Kategorier: Artiklar, Hemsidan