Ledtråd – Fråga 10

Konstruktionen i frågan är oftast relativt högt och fritt belägen. Den översta delen är mekaniskt vridbar. Det finns en klar koppling mellan konstruktionen och människans pupillavstånd (PD i mm). För vuxna ligger PD vanligen någonstans mellan 55 och 70 mm (för barn normalt 42 – 54 mm). Ju större PD desto större möjlig noggrannhet i det som ska göras.

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 11

Här nedan är två foton från samma plats som i frågan, men 3,5 år tidigare (augusti 2018):

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 12

Inget av de sju spekulationsalternativen i frågan är korrekt. En ledtråd till svaret ser vi i de flesta hamnar.

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 13

Om vi har huset rakt bakom oss och tittar norrut ser vi detta:

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 14

Frågan behandlar en viktig komponent med koppling till svårt batteri Aspöberg, AB (4 x 30,5 cm kusthaubits m/16).

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 15

De tre tornen i varje liksidig triangel bildade tillsammans en mätstation. Varje torn benämndes teodolittorn.

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 16

Det är frågan om en sorts mätstation även här.

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 17

Bilderna nedan är ledtråden:

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 18

En första ledtråd illustreras här med tre olika typer av jordkällare (i åldersföljd). Jordkällarna byggdes traditionellt av stenar med ett jordlager som yttäckning. Jordkällarna var dåtidens kylskåp och hade relativt jämn temperatur under året.

En andra och kompletterande ledtråd är följande foton från tre av de c:a 200 resterna av vulkaner i Skåne. Bilderna visar typiska sexkantiga basaltpelare som stelnat i vulkanernas kraterrör (övriga ovanjordsdelar av vulkanerna har vittrat bort).

Svaret finns här


Ledtråd – Fråga 19

Utformningen förbättrar skyddet för soldaterna i skyttegravarna.

Svaret finns här