Huset i frågan är ett strålkastargarage. Innanför den största dörren längst till vänster fanns det en 150 cm strålkastare m/38 på vagn (se foton längre ner på sidan). Det mellersta utrymmet användes för en maskinvagn (motordriven generator) och i det helt avskilda mindre utrymmet till höger förvarades bränsle till maskinvagnens motor. Kablar (matar- och manöverkablar), avståndsmanövreringsapparat och en del annan utrustning och verktyg förvarades också i huset.

Strålkastarens huvudsakliga uppgift var att under mörker söka efter och belysa fartyg eller flygplan. Detta för att kunna identifiera samt för att kunna mäta riktning och avstånd till dem.

Här nedan följer fler exempel på strålkastargarage i Blekinge. Lägg märke till att bränsleförrådet alltid är separerat från de övriga utrymmena och att utrymmet för maskinvagnen har såväl avgasrör som luftinsläpp (motorvagnen skulle kunna vara igång inuti huset). Skyddsnivån på strålkastargaragen varierade. De sista två korten kommer från en numera delvis igenmurad förvaringsplats för en strålkastare i berget med räls ut till strålkastarplatsen (från Götiska batteriet vid inloppet till Göteborg).

Här nedan visas fyra kort från ett besök på Museum för rörligt kustartilleri (Aspö i Karlskrona skärgård). Strålkastaren (150 cm strålkastare m/38) var av typen ljusbåge med drivspänningen 77 V (likspänning) och strömstyrkan 150 A. Lysvidden kunde vara upp till 10 km och brinntiden på kolelektroderna var c:a 4 h. Strålkastaren kunde fjärrstyras från 50 m avstånd och avståndet mellan strålkastare och 23 kW maskinvagn m/40 kunde vara upp till 200 m.

Nedan följer två bilder som visar strålkastare i användning. Den första kommer från Rekrytinstruktion för Kustartilleriet (RekrI KA) 1951 och den andra från ett inskannat vykort som föreställer ”Luftvärnet i Karlsborg, 90 cm strålkastare på körlavett” (fotograf A. Sjöberg, licens PDM).