Leif Högberg har efter en tids sjukdom tyvärr lämnat oss den 17 januari 2024.

Leif startade förlaget Fort & Bunker 1998 och gav under åren 1999 – 2023 ut tidningen Fort & Bunker med fyra nummer per år. Inriktning var modern (1870 -) militärhistoria med fokus på fortifikation och befästningar.

Leif producerade ett stort antal böcker och skrifter av hög kvalitet. Hans kompetens, nyfikenhet och sätt att skriva gjorde att texterna blev både intressanta och lättillgängliga samtidigt som de hade bredd och djup. Den välgjorda boken ”Muskö – En örlogsbas i berget” (2007 + 2011) fick stor spridning även utanför den specialintresserade gruppen. Bland övriga böcker av hög klass måste åtminstone följande nämnas: ”Spår av ett försvar – Skånskt försvar under två världskrig & ett kallt krig” (2010 + 2011), ”100 år av försvar i väst” (2015), ”Fortet – Boken om Oscar II fort” (2019) och hans sista bok ”Taggtrådskust – Försvar i söder” (2021). De små och innehållsrika häftena ”Vad är en bunker ? – En liten hjälpreda för bunkerintresserade” (2005 + 2008) och ”Skånelinjens pärlor – Ett utflyktshäfte med tips på platser att besöka…” (2021) är nästan obligatoriska för alla bunkerintresserade.

Leif var en värdefull medlem i Svensk Fortifikationshistorisk förening (SFHF) sedan 2008. Genom åren stöttade och hjälpte han föreningen på flera olika sätt och lät oss även generöst få använda hans material helt utan motkrav. Det var ett nöje att samarbeta med Leif och jag är glad för att jag personligen hade möjlighet att då och då kunna hjälpa Leif i hans arbete.

Leif, tack för den här tiden. Du är saknad.

Göran Mossberg, ordf Svensk FortifikationsHistorisk Förening, SFHF

Webbsida Fort & Bunker: www.bunker.nu

Kategorier: Hemsidan