CDSG är en amerikansk förening med medlemmar över hela världen, minst tre av dem svenskar. I över ett år har planeringen för 10 intensiva och tidsoptimistiska dagar bland Norges kustartillerianläggningar planerats av en norsk medlem, den amerikanska reseledaren och med lite hjälp av undertecknad.

8 juni anlände alla till Gardemoen i Oslo och man har redan börjat besöka fortifikationer. En medlem ur SFHF är också med på turen men har genom Fort&Bunkers Facebooksida meddelat problem med tekniken i vårt broderland.

Genom de bilder SFHF redan har på anläggningarna som besöks i Norge kommer de att läggas ut under denna tidsperiod.

Först ut är Höytorps fort nära svenska gränsen.

8-10 juni besöktes och övernattades det på Oscarsborg.
11 juni Bolaerne fort med 75 mm och 128 mm pjäser.
12 juni Odderoya fort med bla 10,5 cm pjäser.
13 juni batteri Vara med sin 38 cm kanon.

 

Kategorier: Artiklar