Reportage rörande Norge

Karta över Höytorp från 1915. Gula partier markerar vägar och gravar, själva bergdelen ligger vid den gula öppna fyrkanten och delarna som finns inne i berget liksom tunnlar i övriga delar är markerade röda.

På vakt vid den svenska gränsen Efter unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905 fick norrmännen godta att de gränsfästningar som byggts till skydd mot ett svenskt anfall revs och ett en demilitariserad zon upprättades på båda sidor om gränsen från Elverum i norr till Svinesund i söder. Forten vid bl.a. Örje passet revs och det…
Läs mer

Ett batteri med en pjäs – men inte vilken pjäs som hellst. C-tornet med trippeltorn 28 cm från kryssaren Gneisenau sattes iland i Norge under kriget. Sköt aldrig mot någon fiende men användes senare för övningsskjutningar av Norges kystförsvar innan det lades i malpåse 1968. Bilder från (finns fler) www.bunkertours.se http://no.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A5tt_fort

Pjäser i kustartillerimuseet (C) Bo Dahl

1855 namngav den svenska och norska kungen Oscar I fästningen i Oslofjorden som 85 år senare blev världsberömd. Under den tyska invasionen natten mot 9 april 1940 var det flertalet batterier i Oslofjorden som inte gjorde motstånd men så var inte fallet med Oscarsborg. Detta är troligen en av orsakerna till att Norges kustartillerimuseum numer…
Läs mer