Reportage rörande 1920-talet

I 23 dygn höll fästningen ut, med 285 soldater innestängda mot en övermäktig tysk occupationsarmé. Av de 285 var 284 män, en kvinna fanns även i bemanningen.
Hegra har sedan dess varit ett betydande besöksmål i Norge, där occupationen beskrivs i ord och bild.

Karta över Höytorp från 1915. Gula partier markerar vägar och gravar, själva bergdelen ligger vid den gula öppna fyrkanten och delarna som finns inne i berget liksom tunnlar i övriga delar är markerade röda.

På vakt vid den svenska gränsen Efter unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905 fick norrmännen godta att de gränsfästningar som byggts till skydd mot ett svenskt anfall revs och ett en demilitariserad zon upprättades på båda sidor om gränsen från Elverum i norr till Svinesund i söder. Forten vid bl.a. Örje passet revs och det…
Läs mer

Funktion: Haubitsbatteri Beväpning: 4 st 24 cm haubits m/1894 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Haubitsbatteri Beväpning: 8 st 24 cm haubits m/1894 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 57 mm kanon m/1899   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 57 mm kanon m/1899 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 27 cm bakladdningskanon m/74 2 st 23 cm framladdningsbombkanon m/54 Även benämnt ”Portugisiska batteriet”. Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 15,2 cm kanon m/1898B i 15,2 cm tornlavettage. Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: Batt 11a; 2 st 57 mm kanon m/1895 Batt 11b; 6 st 8 cm kanon m/1894-1900   Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5

Funktion: Kanonbatteri Beväpning: 4 st 57 mm kanon m/1899 som 1903 byttes mot 6 st 8 cm kanon m/1881 Externa tryckta källor Vaxholmslinjen / Hansson, Lövegard ISBN 978-91-977297-6-5