Saxat från Facebook-sidan för Waxholms Fästnings museum idag 10 september

”Min företrädare på posten som fästningsmuseets chef, Torsten Dahlén har gått ur tiden. En länk till det förflutna har därmed brutits och som alltid vid sådana här tillfällen, ställer man sig frågan om varför man inte hämtade in mer information om den tid som förflutit. Torsten var som ett uppslagsverk gällande kunskapen om kustartilleriet och Vaxholm och han hade en sagolik förmåga att verbalt levandegöra historien. Torsten levde ett aktivt liv in i det sista. Jag hade glädjen att träffa honom så sent som förra lördagen vid ceremonin gällande danskarnas anfall för 400-år sedan, som alltid var han också vid detta tillfälle engagerad och intresserad. Vaxholm saknar nu en stor personlighet…

/ Erik Himmelstrand”
Kategorier: Artiklar