Även om Kalla krigets befästningar ibland kan uppfattas som komplexa är det ingenting jämfört med det som gällde för fästningarna några hundra år tillbaka i tiden. Tranchéer (löpgravar) i sicksack, vallgravar, förskansningar, raveliner och bastioner är noga planerade och utförda.

Här ett exempel (plansch VII) från den nära nog kultförklarade första upplagan av ”Lärobok i befästningskonsten” (J. A. Hazelius ,1836).

 

plansch7_sfhf

Kategorier: Hemsidan